Polski
Polski
English

Usługi

Instalacja

Instalacja urządzeń lub linii obejmuje ustawienie maszyn w linii produkcyjnej włącznie z wykonaniem fundamentów (jeżeli są potrzebne), wykonanie przyłączy zasilających oraz rozciągnięcie kabli w korytach i podłączenie poszczególnych urządzeń do zasilania, wykonanie orurowania i przyłącza mediów.

Instalacja nowego mixtrudera Permix PSG300