Polski
English
English

Industrio Service

Registration data
Industrio Service Piotr Pruski
Bitwy Warszawskiej 1920 21/80,
02-366 Warsaw, Poland

NIP: 526-141-17-10
REGON: 015238431

Office
Langiewicza st. 17, loc. 2,
02-071 Warsaw, Poland

Depot
Pułaskiego st. 2,
05-660 Warka, Poland

Phones
+48 (0-22) 883-12-40
+48 (0-22) 883-12-41
+48 (0-22) 883-22-72
+48 (0-22) 883-22-73

Fax
+48 (0-22) 883-22-73

E-mail address
biuro@industrio.pl

Management:

Piotr Pruski
Administracja i finanse, Sprawy organizacyjne, Sprzedaż zagraniczna
Wewn. nr tel. 14,
E-mail: ppruski@industrio.pl

Daniel Fijałkowski
Doradca Handlowo-Techniczny, Sprzedaż zagraniczna i krajowa
Wewn. nr tel. 17,
E-mail: dfijalkowski@industrio.pl

Joanna Fijałkowska
Specjalista ds. Handlu/Dział Zakupów
Wewn. nr tel. 15,
E-mail: jfijalkowska@industrio.pl

-------------------------------------------------------------------

Joanna Bylicka
Asystent Działu Zakupów, Organizacja transportu
Wewn. nr tel. 19,
E-mail: jbylicka@industrio.pl

Paweł Zawadzki
Specjalista ds. Handlu/Dział Sprzedaży
Wewn. nr tel. 18,
E-mail: pzawadzki@industrio.pl

Dariusz Jackowski
Asystent Działu Zakupów i Działu Sprzedaży
Wewn. nr tel. 16,
E-mail: djackowski@industrio.pl

Contact form

mailform
Our partners: