Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Wirówki Rousselet Robatel

Wirówki dekantacyjne (sedymentacyjne) . Modele DRA/DRC 40, DRA/DRC 50, DRC 60, DSC 70, DSC 85, DSC 100, DSC 120, DSC 150, DRC 50K, DSC 70 K, DSC 85K, DSC 100K Kat. D (D1)

IS06245N-011

Wirówka dekantacyjna model DRA 50 AV 15 z mechaniczną rurą wyładukową.

Wirówka dekantacyjna model DRC 50 AV 15 z elektropolerowanym koszem i wyjmowanymi nożami

Wirówka dekantacyjna model DRC 50 AV 15 z ręczną rurą wyładunkową

Wirówka dekantacyjna model DRC 50 AV 15 z ręczną rurą wyładunkową

Wirówka dekantacyjna model DRC 50 Vx 15 zamontowana na wózku przejezdnym z ramą kwasoodporną i ręczną rurą wyładunkową

Wirówka dekantacyjna model DSC 85 AV 15 z obudową zewnętrzną wykonaną ze stali kwasoodpornej, z mechaniczną rurą wyładunkową oraz zaworem slekcyjnym frakcji

Wirówka dekantacyjna model DSC 120 AV 15 używana w celu oczyszczenia ścieków elektrochemicznych z centrów maszynowych z rurą wyładunkową i zaworem selekcyjnym

Wirówka dekantacyjna z wyjmowaną klatką dla ciał stałych i z ręczną rurą wyładunkową dla cieczy

Wirówka dekantacyjna z wyjmowaną klatką dla ciał stałych z rozładunkiem cieczy poprzez przepełnienie

Zasada działania wirówek dekantacyjnych z pełnym koszem, separatorem ciał stałych i separatorem dwóch frakcji ciekłych

Nowe wirówki dekantacyjne dla branży metalowej, chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej i innych posiadają kosz o pełnych ścianach umożliwiający separację frakcji o róznej gęstości: półciągła klaryfikacja roztworów zawierających małę ilości ciał stałych, ciągła separacja 2 frakcji cieczy.

Działanie:

Kosz wirówki obraca się. Kiedy nabierze obrotów materiał jest podawany ciągle do wewnątrz kosza poprzez rurę podającą. Poprzez działanie siły odśrodkowej cięższa frakcja przesunie się do ścianek kosza (frkacja ciał stałych lub cieczy).Faza lekka jest odciągana z kosza albo poprzez przepełnienie albo przez odpowiednią rurę odprowadxającą. Pozycja ruru odprowadzającej ma zadaną głębokość aby7 umożliwić nagromadzenie się odpowiedniej iloći fkracji cięzkiej. Kiedy kosz jest pełen sedymentu, podawanie pmateriału kończy się a rura wyciągająca odprowadza resztę frakcji lekkiej. Aby oczyścić frakcję ciężką możliwe sa dwa sposoby albo kiedy kosz obraca si dalej i jest pełen "błota" rurą odprowadzającą, lub też kiedy kosz jest już zatrzymany ręcznie lub też stosując specjalną klatkę kjeżeli frakcja ciężka jest bardzo sucha lub zbytnio zbita.

Dane Ogólne:
- zawieszenie wahadłowe (modele DSC) lub tzw. visco dumper w modeleach DRA/DRC
- materiały konstrukcyjne: żeliwo, stal miękka, stal kwasoodporna
- napęd osiowy modele DRA lub boczny modele DRC/DSC
- hamulec elektryczny modele DRA lub hamulec tarczowy modele DSC
- kosz pełny lub obręczowy w zależności od rozmiaru.
- częsciowo lub w całości otwierana pokrywa zgodna z aplikacją i zasadą opróżniania fazy sedymentacyjnej ciężkiej.
- standard IP55 dla silnika i panelu sterowniczego
- gazoszczelna wirówka dla gazu bezciśnieniowego
- niezależny lokalny panel sterowniczy
- urządzenia zabezpieczające

Witrówki dekantacyjne modele DRA/DRC - patrz zdjęcia

Wirówki dekantacyjne modele DSC

Specyfikacja i osprzęt dodatkowy:
- Materiały konstrukcji poza standardowym DIN 1.4571 i powłoką gumową dostepne sa także: stale   
   chomowo-niklowe, stale o wysokiej zawartości chromu i niklu np hastelloy, powłoki Halar, ebonit.  
   Powłoka zenętrzna może być pikowana, płaska, elektropolerowana, poelwkana zgodnie z \
   indywidualnym zamówieniem.
- design kosza dekantacyjnego:
   * pełny kosz
   * cylindryczny lub stożkowy kosz w celu zapewnianie że frakcja lekka porusza się z tą samą     
      prędkością co prędkość obrotowa, do środka kosza mogą być wstawione noże. Zapobiegoa to
      rozbalansowaniu i pomaga oddzielić 2 frakcje cieczy o podobnych gęstościach. Noże moga być   
      dostarczone jako zamontowane na stałe lub jako wyjmowalne aby umożliwić łatwiejsze
      czyszczenie.
   * wyjmpowalny kosz w maszynach o mniejszych średnicach kosza.
   * z odpływem spustowyw w dole kosza
   * wyjmowalna klatka z lub bez worka filtracyjnego
- Urządzenie rozładunkowe:
   * ręczna lub mechaniczna rura odpływowa
   * zapasowa dysza rura odpływowa
   * zsawór selkcji ciało stałę/ciecz
- Opcje:
   * silnik przeciwwybuchowy i urządzenia elektryczne wykonane zgodnie ze standardem Europejskim
      EN50-014/50-018/50-020
   * gazoszelność w3 celu uszczelnienia pod ciśnieniem i możliwość zastosowania azotowego
      uszczelnienia (ciśnienie robocze 20 mBars, ciśnienie testowe 40 mbars, straty dopuszczalne
      15%/h.
   * inertyzacja azotowa
   * regulacja prędkości poprzez falownik
   * płaszcz grzewczo - chłodzący
   * sterylizacja wirówki możliwa w mniejszyh modelach
   * montowanie na ramie wsporczej lub przewoźnym wóżku w mniejszych modelach
   * dolny rozładunek możliwe wtylko w większych maszynach do specyficznych aplikacji.

Wirówki dekantacyjne z klatką modele DRC-K/DSC-K - patrz zdjęcia.