Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Wirówki > Dekantacyjne > Nowe wirówki dekantacyjne Quattro

Wirówka do oczyszczalni ścieków produkcji Quattro Separator

IS09252AN-004

Wirówka do oczyszczalni ścieków produkcji Quattro Separator

Wirówka do oczyszczalni ścieków produkcji Quattro Separator

Nowa Wirówka do oczyszczalni ścieków produkcji Quattro Separator

 

Oczyszczanie ścieków jest procesem usuwania zanieczyszczeń z wód ściekowych i ścieków gospodarczych, zarówno z gospodarstw domowych jak i ścieków przemysłowych.

Wody ściekowe nie mogą być ponownie wprowadzone w tym samym stanie, ziemia, morza, rzeki i jeziora nie są w stanie odebrać ilości zanieczyszczeń przekraczających ich zdolności samo-oczyszczające.

Zabieg oczyszczania ścieków miejskich składa się z kilku następujących po sobie etapów, podczas których ze ścieków usuwane są niepożądane substancje, które zostają skupione w postać osadu.

Osad czynny zostaje zawieszony w wodzie aktywnej biomasy (pierwotniaki, ameby, wrotki i inne mikroorganizmy).

Osady te są podstawą biologicznych systemów utleniania, które są najbardziej rozpowszechnione w tradycyjnych oczyszczalniach ścieków.

Rolą tej biomasy jest stosowanie biodegradowalnych substancji organicznych obecnych w ściekach, degradujących do związków mniejszych i mniej niebezpiecznych cząstek, które są wykorzystywane przez same mikroorganizmy do pożywienia i reprodukcji. W obróbce osadu (zagęszczanie, klaryfikacja, odwadnianie) wirówka dekantacyjna odgrywa główną rolę. Tutaj prosimy się zapoznać z aplikacjami stosowania separatorów Quattro Separator.

 

Zagęszczanie

Nadmiar osadu wytwarzany w etapach procesów biologicznych ma zawartość substancji stałych mniejszą niż 1%. W celu zmniejszenia ilości osadu przeznaczonego do obróbki stosowany jest etapie zagęszczania do przeprowadzenia pierwszego rozdziału i doprowadzenia średniej zawartości części stałych do wysokości rzędu 5-8%. Właśnie na tym etapie stosuje się dekantery linii HTDE (Dekanter wysokozagęszczający) opracowany specjalnie dla tej aplikacji. Dekanter HTDE stosuje w przeciwieństwie do innych dekanterów zasadę rozdziału in-current. Najnowsze badania, które uwzględniają koszty stałe (kapitału i pracy) i zmiennych (zużycia energii, wody, polielektrolitu a także części zamiennych), pokazują, że istnieje szereg korzyści na rzecz stosowania zagęszczania osadów przy pomocy wirówki dekantacyjnej w porównaniu do innych systemów zagęszczania. Korzyści stają się niezwykle ważne, gdy ma się do czynienia z wysokimi wskaźnikami przepływu i długim czasem przetwarzania.

 

Odwadnianie

Do oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych maksymalnie odwadnianie osadów jest czynnikiem najbardziej krytycznym. Procedura ta pozwala na ogromne zmniejszenie ilości nagromadzonego materiału a zatem ogromne obniżenie kosztów gospodarki odpadami. Quattro Separator opracował szereg separatorów zwanych DDE (Dewatering Dekanter - dekanter odwadniający), które ze względu na dużą prędkość obrotową można znacznie zmniejszyć resztkową zawartość wilgoci odwodnionego szlamu. Wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego jest już pełna gama dekanterów czterech serii DDE do odwadniania osadów.

Nasi partnerzy: