Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Suszarki - Urządzenia suszące > Suszarnie Spin Flash > Nowe suszarnie Spin Flash

Suszarnia Spin Flash serii SSD

IS08559AN-155

Suszarnia Spin Flash serii SSD

Suszarnia Spin Flash serii SSD

Suszarnia Spin Flash serii SSD

Suszarnia Spin Flash serii SSD

Suszarnia Spin Flash serii SSD

Nowa suszarnia Spin Flash serii SSD.

 

Zasada działania

 

Gorące powietrze podawane z dolnej części urządzenia z odpowiednią prędkością rozpylania dostaje się do sekcji mieszania i rozdrabniania. Następuje obróbka materiału poprzez rozdrabnianie, mielenie i wprowadzanie w ruch wirowy. Następnie materiał jest granulowany poprzez odwirowywanie wody, rozdrabnianie, zderzanie i efekt tarcia. Taki proces zwiększa wydajność wymiany ciepła i odparowywania wody. Materiał przechodzi do suszarni przez podajnik ślimakowy, poddawany silnym wpływom mieszania z dużą prędkością. Materiał jest dystrybuowany przez funkcję zderzania i tarcia. Materiał w kontakcie z gorącym powietrzem jest ogrzewany i suszony. Wysuszony sproszkowany materiał unosi się zgodnie z przepływem gorącego powietrza. Małe cząstki są odprowadzane i zebrane w cyklonie.

Reszta materiału pozostaje i jest nadal przetwarzana przez działanie odśrodkowe, a następnie opada do dołu, rozbija się i suszy ponownie. Ponieważ gaz i ciało stałe obracają się wspólnie, bezwładność ciała stałego jest większa niż gazu to prędkość względna między ciałami stałymi a gazu osiąga doskonały poziom, a to z kolei wzmacnia proces wymiany ciepła. Dlatego też, urządzenie posiada wysoką zdolność suszenia.

 

Zakres stosowania

 

Związki organiczne: fenatrol (herbicyd agrochemiczny), kadm, kwas benzoesowy, środek bakteriobójczy, szczawian sodu, octan celulozy. Barwniki: antrachinon, czarny tlenek żelaza, indygo niebieski pigment, wodorotlenek tytanu, kwas masłowy, siarkowanie cynku. Nieorganiczne: boraks, węglan wapnia, tlenek żelaza, węglan baru, trójtlenek antymonu, syntetyczny kriolit. Produkty żywnościowe: białko sojowe, skrobia i inne.

 

Funkcje

 

Urządzenie posiada wysoką zdolność suszenia. Gaz suszący przechodzi w kierunku dna urządzenia i tworzy silny strumień powietrza wirującego. To powoduje stałe oczyszczanie lepkich materiałów i zapobiega przyleganiu produktu do ścian urządzenia i pomaga utrzymać urządzenie w czystości. W otoczeniu wysokiej temperatury w dolnej części urządzenia, termoczułe materiały nie muszą kontaktować się bezpośrednio z powierzchnią grzewczą - zamontowane jest specjalne urządzenie, które może rozwiązać problemy uszkadzania materiałów wrażliwych na ciepło i zmiana barwy. Prędkość gazu w komorze suszenia jest wysoka, czas pobytu produktu jest krótki, rozmiary urządzenia są małe zaś jego duża moc, wydajność jest bardzo duża i czas procesu krótki. Segmentowy pierścień i obrotowy element przepływu są zamontowane w górnej części suszarni w celu kontrolowania rozmiaru produktu wejściowego i wilgotności produktu końcowego w celu osiągnięcia stopnia wymaganej wilgotności produktu i wymaganego stopnia granulacji.

 

Nasi partnerzy: