Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Suszarki - Urządzenia suszące > Fluidalne ciągłe > Nowe suszarnie fluidalne ciągłe PerMix

Suszarnia fluidalna serii FD

IS08559AN-158

Suszarnia fluidalna serii FD

Suszarnia fluidalna serii FD

Suszarnia fluidalna serii FD

Nowa suszarnia fluidalna serii FD.

 

Opis techniczny

 

Suszarnia fluidalna składa się z: filtra powietrza, nagrzewnicy, główna część - suszarnia, podajnik, cyklon separator, filtr workowy odpylający, wysokociśnieniowy wentylator promieniowy i podestu.

Ponieważ są różne właściwości podawanego materiału, konieczne jest wyposażenie urządzenia w system usuwania pyłu. Istnieje możliwość wyboru separator cyklonowy i filtr workowy lub jednego z nich. Na ogół separator cyklonowy zostaje wybrany do produktów o dużych rozmiarach cząstek, a filtr workowy do materiałów drobno sproszkowanych lub lekkich granulatów. System pneumatycznego podawania oraz przenośnik taśmowy są opcjami do wyboru do wyboru. Urządzenia może działać w sposób ciągły lub cykliczny. Źródło ciepła może stanowić: para, energia elektryczna lub gorące powietrze - urządzenie zostanie dostosowane wg wyboru klienta.

 

 

 

Zasada działania

 

W suszarni fluidalnej serii FD używa się czystego przefiltrowanego powietrza. Poprzez wymianę ciepła następuje wzrost temperatury powietrza do określonej wartości, a powietrze zostaje przemieszczone w kierunku głównego urządzenia. Następnie do komory suszarni zostaje podany materiał przemieszczający się pod wpływem ruchu powietrza pod ciśnieniem. Z materiału, pod wpływem działania wysokiej temperatury, zostaje odparowana woda, bezpośredniość styku gorącego powietrza z materiałem powoduje szybką akcję suszenia. Woda zostaje odparowana a wysuszony materiał odprowadzony przez wylot rozładunkowy. Zanieczyszczenia zostają odprowadzony poprzez odpowiedni system odpylania. Urządzenie pracuje w atmosferze podciśnienia.

 

Zastosowanie

 

Urządzenie tego typu ma zastosowanie przy produkcji leków, surowców chemicznych, spożywczych, przetwórstwa zbóż, pasz i tak dalej, np. w produkcji zdrowej żywności, napojów, pasz, żywic tworzyw sztucznych, kwasu cytrynowego i innych proszków. Średnica surowca podawanego to zazwyczaj 0,1 -0.6mm. Najbardziej odpowiednia średnica materiału powinna wynosić 0.5-3mm.

Nasi partnerzy: