Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Urządzenia laboratoryjne

Spektrofotometr IR Shimadzu, 1998

IS02663A-002

Spektrofotometr IR Shimadzu

Spektrofotometr IR Shimadzu

Używany spektrofotometr IR produkcji Shimadzu. Rok budowy 1998. Pełna dokumentacja techniczna.

Dane techniczne:
Źródło promieniowania – żarzony drut pokryty czernią
Próbkowanie danych – laser helowo-neonowy.
Przeznaczenie i zasada działania
Spektrofotometr mierzy widmo absorpcyjne próbki w zakresie podczerwieni.
Spektrofotometr podczerwieni FTIR-8000 jest urządzeniem do pomiaru widma podczerwieni metodą transformacji Fouriera sygnału interferencyjnego promieniowania pochodzącego z badanej próbki.
Promieniowanie o widmie ciągłym emitowane przez źródło przechodzi przez przesłonę, które zamienia je w wiązkę równoległą. Pada ono na zwierciadło półprzepuszczalne – warstewkę germanu naparowaną na podłoże z bromku potasu, które dzieli wiązkę na dwie. Jedna wiązka pada na zwierciadło ruchome, a druga na nieruchome, a obie odbijają się i wracają na zwierciadło półprzepuszczalne. Obie wiązki interferują ze sobą (mogą się wzajemnie wzmacniać lub wygaszać).
Natężenie promieniowania mierzy detektor, rejestrując tzw. interferogram, który dla uzyskania widma jest poddawany transformacji Fouriera.
Spektrofotometr składa się z następujących części:
1. Interferometr – część optyczna z układem luster, powodująca interferencję promieniowania emitowanego przez źródło promieniowania i wytwarza interferogram.
2. Detektor – mierzy interferogram promieniowania, ktoóre przeszło przez próbkę.
3. Żródło promieniowania
4. Komora próbek – zawiera uchwyt do umieszczenia tabletki z bromku potasu lub folii.
5. Pojemnik z żelem krzemionkowym.

Nasi partnerzy: