Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

IS08559AN-0161

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa

SD kwadratowa i RD okrągła statyczna suszarnia próżniowa.

 

Opis techniczny

 

Suszarnie próżniowe dzielą się na statyczne i dynamiczne. SD kwadratowa suszarnia próżniowa i RD okrągła suszarnia próżniowa należą do suszarni statycznych. Nadają się one do suszenia produktów wrażliwych na ciepło, które często ulegają rozkładowi, polimeryzują lub ulegają innej przemianie w wysokiej temperaturze. Są one szeroko stosowane w produkcji preparatów farmaceutycznych, chemicznych, spożywczych i elektronicznych.

 

Zasada działania

 

Ogrzewanie i suszenie materiału w atmosferze próżni nazywa się suszeniem próżniowym. W urządzeniu używa się pompy próżniowej do podawania powietrza i odprowadzania wilgoci. Im większa szybkość suszenia tym większa oszczędność energii. Uwaga: w przypadku zastosowania kondensatora istnieje możliwość odzyskiwania rozpuszczalnika.

 

Właściwości

 

W warunkach próżni, temperatura wrzenia surowca ulegnie zmniejszeniu a wydajność odparowywania będzie większa. Źródłem ciepła do odparowania może być para pod wysokim ciśnieniem lub nadwyżki zużytej pary. Straty ciepła podczas odparowywania są zmniejszone. Przed uruchomieniem urządzenia z produktem suszarnia powinna zostać zdezynfekowana. W czasie suszenia produktu nie powinien się on mieszać z żadnymi zanieczyszczeniami zgodnie z wymogami GMP. Suszarnia jest typu statycznego więc kształt produktu nie zostanie zmieniony.