Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Nowe maszyny > Mieszalniki PerMix > Nowe pionowe mieszalniki dyspergujące

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

IS08559AN-016

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

PERMIX High Shear Batch Mixers, Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne)

Mieszalniki dyspergujące (dyspercyjne) firmy PerMix są rozwiązaniem dla dyspergowania jednego lub więcej ciał stałych a także cieczy, z uwagi na fakt, iż z reguły frakcje stałe i ciekłe są zwykle nierozpuszczalne w sobie.

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych mieszalników mieszalnik dyspergujący skonstruowany jest ze statora i rotora. Taki specjalny design mieszalników firmy PerMix nie tylko ułatwia mieszanie lecz także dysperguje, zawiesza, emulsyfikuje, homogenizuje i rozbija ciecze i ciała stałe. Mieszalniki firmy PerMix nie tylko mieszają, ale również dyspergują, tworzą zawiesinę, emulsyfikują, homogenizują oraz rozbijają ciecze i ciała stałe. Mieszalniki te stosowane są dla wielu różnych produktów w takich gałęziach przemysłu jak: przetwórstwo spożywcze, przemysł kosmetyczny, przemysł farmaceutyczny.

 

Zasada działania:

Zasada działania w czterech punktach:

1. Kiedy wirnik (rotor) jest napędzany silnikiem obraca się z ogromną prędkością kilku tysięcy rpm. Powoduje to intensywne zasysanie po środku i wciąganie zarówno ciał stałych jak i cieczy z dołu zbiornika do jego strefy centralnej.

Patrz rysunek [1]

 

2. Siła odśrodkowa wypycha mieszany materiał na obrzeża zbiornika. Materiały są poddawane intensywnego zgniataniu i mieleniu z uwagi na precyzyjny prześwit mechaniczny pomiędzy rotorem (wirnikiem) i statorem. W trakcie tego procesu tworzy się również duże ciśnienie z uwagi na kumulowanie się materiałów. Ciśnienie to umożliwia jeszcze większe zderzenia cząsteczek.

Patrz rysunek [2]

 

3. Występuje również inny rodzaj intensywnego rozbijania hydraulicznego, ponieważ materiał jest zmuszany do przechodzenia przez otwory w statorze z bardzo dużą prędkością. Kiedy cząsteczki materiału przedostaną się na zewnątrz statora mają tendencje do wybuchania na tysiące jeszcze mniejszych cząsteczek z uwagi na gwałtownie spadające ciśnienie.

Patrz rysunek [3]

 

4. Świeży materiał jest ciągle wciągany do statora-rotora podtrzymując cykl mieszania. Z uwagi na wir w zbiorniku materiał z każdego miejsca zbiornika może przejść przez system stator-rotor raz za razem powodując rozdrobnienie kropelek materiału.

Patrz rysunek [4]

 

System stator-rotor (wirnik):

Oferujemy dwa rodzaje systemów "stator & rotor" - V (patrz rysunek) i K (patrz rysunek), każdy z nich dzieli się także na podtypy. Powodem, dla którego jest tak dużo różnych projektów układów stator&rotor jest możliwość lepszego i odpowiedniejszego wyboru dla naszych klientów stosownie do ich specyficznych produktów ciekłych i stałych, które chcą oni przetwarzać.

- Warianty typu "V"

System typu "V" posiada cztery warianty z różnymi otworami na statorze. Są to: stator okrągły (patrz rysunek "V-type, round stator"), stator szczelinowy (patrz rysunek "V-type slot stator"), kwadratowy (patrz rysunek "V-type square stator") i oczkowy (patrz rysunek "V-type, mesch stator"). Statory są wymienne bez potrzeby demontowania wału mieszadła. Jest to bardzo łatwy i efektywny kosztowo sposób kiedy jest potrzeba pracy na wielu różnych produktach stałych i ciekłych.

-Warianty typu "K"

|Typ "K" posiada trzy warianty. Różnica polega na odstępie pomiędzy zębami. Oferujemy wirnik i stator (patrz rysunek "K-type, stator&rotor") z grubymi zębami (prześwit między zębami jest największy), średnimi zębami i drobnymi zębami (prześwit między zębami jest najmniejszy). W każdym z wariantów stator jest zawsze wymienny.

 

Nomenklatura typoszeregu:

P S C - 90 K

P: PerMix

H: Wysoko rozbijający

C: Instalacja z:

D - górnym wlotem, uszczelnieniem mechanicznym, połączeniem bezpośrednim wału z silnikiem

C - górnym wlotem, uszczelnieniem mechanicznym, sprzęgłem pomiędzy silnikiem a wałem

M - górnym wlotem, uszczelnieniem mechanicznym

B - dolnym wlotem

S - bocznym wlotem

90: Nominalna średnica stator & rotor

K: Stator rotor

V - V-typ

K - K-typ

 

Instalacja i specyfikacja:

 

Wsadowe mieszalniki PerMix mogą zostać zainstalowane z wlotem górnym, dolnym lub bocznym. Fleksybilność i uniwersalność pozwala na dopasowanie do potrzeb dowolnego zakładu produkcyjnego.

 

A. Mieszalniki montowane od góry serii PSD, PSC, PSM

PerMix oferuje dwa typy mieszalników z górnym wlotem:

1 praca w otwartym zbiorniku (patrz rysunek "PSC in Open vessel")

2 praca w zamkniętym zbiorniku w zależności od potrzeb pod ciśnieniem lub próżnią (patrz rysunek "PSC in Closed vessel")

 

Do otwartego zbiornika z ciśnieniem atmosferycznym instaluje się mieszalniki bezpośrednio do zbiornika poprzez kołnierz lub belkę poprzeczną lub za pomocą specjalnego podnośnika (patrz rysunek "lifting stand"). Sprzęgło pomiędzy silnikiem a wałem jest dobra opcją w celu stabilizacji pracy i obniżenia hałasu.

 

Zbiornik zamknięty jest próżniowy lub ciśnieniowy. W tym przypadku mieszalniki montowane od góry musza być wyposażone w uszczelnienie mechaniczne, które blokuje przepływ powietrza z wewnątrz na zewnątrz zbiornika.

 

B. Mieszalnik montowane od dołu serii PSB

Mieszalniki dyspergujące montowane od dołu są niezastąpione w wielu przypadkach:

1. Kiedy poziom cieczy w zbiorniku w trakcie procesu może stać się bardzo niski, mieszadło montowane od góry lub z boku nie zda wówczas egzaminu, gdyż nie będzie miało kontaktu z cieczą.

2. Obszar nad lub wokół zbiornika jest zbyt mały aby zmieścić mieszalnik z mieszadłem montowanym z góry lub z boku.

3. Silny wir oraz napowietrzanie są znacząco zredukowane w przypadku mieszalników montowanych od dołu.

 

Adnotacje do tabel typoszeregów mieszalników PSC i PSB:

- dokładna pojemność cieczy jest zmienna w zależności od rodzaju cieczy i wariantów zamontowanego systemu stator - rotor

- wszystkie dane techniczne oparte sa na 380 V, 3-p, 50Hz i temperaturze 25 st.C

- Permix oferuje większe pojemności na życzenie klientów

- Permix i Industrio Service rezerwują sobie prawo do zmieniania specyfikacji typoszeregów bez powiadomienia

 

C. Mieszalniki montowane bocznie serii PSS

 

Mieszalniki montowane bocznie są użyteczne wtedy kiedy zbiornik jest głęboki lecz wąski lub kiedy przestrzeń nad zbiornikiem jest ograniczona uniemożliwiając zamontowanie mieszalnika górnego, a także wówczas gdy przestrzeń pod zbiornikiem jest niewystarczająca do zamontowania mieszalnika dolnego.

Mieszalnik montowany bocznie jest znacznie efektywniejszy kosztowo w porównaniu z mieszalnikiem montowanym od góry ponieważ jego wał jest znacznie krótszy. Im dłuższy wał tym większy koszt jego produkcji i stąd większa cena.

Mieszalniki boczne są projektowane pod specyficzne rozmiary zbiornika - w celu ustalenia szczegółów technicznych prosimy o kontakt z Działem Handlowym Industrio Service.

 

Standardowa przykładowa konfiguracja:

Silnik: TEFC, jednoprędkościowy, IP55, izolacja klasy F

Części stykowe z produktem: AISI 304 (G), AISI 316L (H)

Inne części: stal malowana (G), stal 304 lub 316L (H)

Stator & rotor: jednorzędowy, jednostopniowy

typu V: szczelinowy; typu K: o grubych zębach

Uszczelnienie: uszczelka gumowa /PTFE tuleja

Uszczelnienie mechaniczne (patrz rysunek "Mechanical seal"): pojedyncze mechaniczne (tylko dla serii PSL)

Polerowanie: mechaniczne, Ra<0,8

 

Opcje konfiguracji:

Opcja specjalna A: układ dozowania proszku

Wraz ze specjalnie zaprojektowanym układem dozowania proszków mieszalnik jest w stanie podawać szybko proszek a także bez aglomeratów do cieczy. Jest to użyteczne przy takich proszkach jak: krzemionki płomieniowe, dwutlenek tytanu, pogrubiacze, żywice. Więcej szczegółów u handlowców.

Opcja specjalna B: mieszalnik higieniczny

PerMix oferuje wersje higieniczne wszystkich rodzajów mieszalników. Mieszalniki te są specjalnie zaprojektowane dla potrzeb przetwórstwa sanitarnego w przemyśle spożywczym i napojów, oraz aplikacjach kosmetycznych i farmaceutycznych. Ulepszona konstrukcja, dobór materiałów, proces wytwórczy są zgodne z dyrektywami 3A, ASME, BPE i EHEDG.

 

Inne opcje:

- silnik z regulacją obrotów z falownikiem

- osłona silnika w wykonaniu kwasoodpornym

- elektryczny panel sterowniczy

- wymienne statory

- stator & rotor - azotowany

- części metalowe w wykonaniu Duplex, Hastelloy itd

- uszczelki: NBR, EPDM, witonowe, Kalrez (FFPM) itd

- podwójne uszczelnienie mechaniczne z rezerwuarem dostarczania cieczy

- wiele rzędów zębów na statorze i wirniku

- dodatkowy propeller na wale (patrz rysunek "Shaft propeller")

- środkowy kołnierz dla długich wałów

- stend z podnośnikiem hydraulicznym

Jeszcze więcej opcji dostępnych na życzenie.

 

Nasi partnerzy: