Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Nowe maszyny > Nowe wirówki dekantacyjne Quattro

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

IS09252AN-009

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

Nowe wirówki dekantacyjne produkcji Quattro Separator do oczyszczania odpadów z gorzelni

 

Dekantery do oczyszczania ścieków są przeznaczone do ścieków generowanych w gorzelni. Średnio generowanych jest 8-15L ścieków na każdy litr wytwarzanego alkoholu. Liczba gorzelni stale rośnie ze względu na powszechność zastosowania przemysłowego alkoholu przy produkcji żywności, leków, perfum itp. Alkohol jest także używany jako alternatywne paliwo. Zanieczyszczenia powstające przy jego produkcji jest jedną z najbardziej palących kwestii ochrony środowiska.

 

W samych Indiach Istnieje 319 gorzelni produkujących 3.250.000.000 litrów alkoholu i generujących 40400000000 litrów ścieków rocznie. Zgodnie z raportami Ministerstwa Środowiska i Leśnictwa (MoEF), gorzelnie są wymienione na ich szczycie w kategorii branż "Red Category".

 

Pomimo standardów nałożonych na jakość ścieków, nieoczyszczone lub częściowo oczyszczone ścieki bardzo często dostają się do cieków wodnych. Ścieki pogorzelniane o charakterystycznym nieprzyjemnym zapachu stanowią poważne zagrożenie dla jakości wód w kilku regionach na całym świecie. Stale wzrastająca ilość ścieków pogorzelnianych z jednej strony, a z drugiej strony surowe przepisy legislacyjne ich dotyczące pobudziły potrzebę rozwoju nowych technologii. W zależności od przetwarzanych surowców wywar może pochodzić z melasy, ziaren, ziemniaków, drożdży. Wywar gorzelniczy zawiera wszystkie składniki odżywcze z wyjątkiem surowców użytych do ich fermentacji tj. skrobi i cukrów: czyli zawierają proteiny, tłuszcz, błonnik, minerały itp w większych stężeniach niż były obecne w oryginalnym surowcu. Roztwory te mogą być więc przetwarzane jako dodatki do pasz dla zwierząt poprzez stężenie i, jeśli jest to konieczne, suszenie i krystalizację / wytrącenie pewnych substancji (na przykład, potasu, sodu).

 

Separacja mechaniczna

Przez oddzielenie dużej części ciał stałych z zawiesiny za pomocą wirówki dekantacyjnej faza odparowywania będzie wydajniejsza i pozwoli na osiągnięcie wyższej zawartości substancji stałych, zmniejszając w ten sposób obciążenie cieplne na etapie suszenia. Sprawność instalacji jest skomplikowanym tematem. Korzystanie z odpowiednio dobranego dekantera o odpowiedniej wielkości w celu osiągnięcia wysokiego stopnia separacji ciał stałych z zawiesin i suchego placka stanowi jest rozwiązaniem korzystnym dla ogólnego funkcjonowania i wyników ekonomicznych zakładu.

 

Nasze dekantery Quattro Separator są znane ze swojej wyjątkowej wydajności i niezawodności. Aby osiągnąć jak najlepszą możliwą separację, dekanter pracuje przy wysokich przeciążeniach w celu osiągnięcia wysokiego stopnia wysuszenia placka a tym samym zwiększenia odzysku części stałych. Różne prędkości przenośnika są automatycznie kontrolowane i monitorowane przez system kontroli - oprogramowanie Structura®. Konserwacja

Wymagania w zakresie konserwacji urządzenia również zostały zmniejszone poprzez użycie przy budowie urządzenia materiałów z najlepszym stopniem ochrony przed zużyciem, szczególnie w przypadku głównych punktów zużycia.

 

Nasi partnerzy: