Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Nowe suszarnie fluidalne Nicomac

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

IS00951AN-005

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Nowa suszarnia suszarnia fluidalna - Granulator

Firma INDUSTRIO SERVICE jest przedstawicielem firmy Nicomac na rynku Polskim.
Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniej dla Państwa maszyny.

NicoBed ™ suszarnia fluidalna-granulator łączy unikalny design z niezrównaną wydajnością granulowania. System ten osiągnął międzynarodowy sukces zarówno w branży farmaceutycznej jak i produkcji substancji czynnych/aktywnych.


Nicomac Nicobed ™ Unikalna konstrukcja TWISTER ™, która w kontrolowanym ruchu przepycha powietrze przez złoże produktu. W ten sposób gwarantuje jednolitą granulację i skrócony czas procesu. Kluczową funkcją suszarni Nicomac z systemem TWISTER (Zgłoszony do opatentowania) jest właściwe połączenie precyzyjnie kontrolowanego przepływu powietrza z dokładną prędkością powietrza, aby zminimalizować spadek ciśnienia w złożu fluidalnym i zapewnić idealnie zrównoważony proces zapobiegający gromadzeniu się granulatu i umożliwiający równomierny oraz szybki wzrost ilości granulek przy niskiej, kontrolowanej wilgotności resztkowej. System TWISTER ™, przy niewielkim spadku ciśnienia, poprawia wydajność filtrów osuszaczy i umożliwia bardzo szybki proces.

Suszarnie fluidalne mogą być wyposażone w automatyczny system dozowania roztworu wiążącego. Unikalny „AIR BUBBLE SYSTEM” gwarantuje równomierną dystrybucję, która nie wymaga kalibracji rozmiaru.
Proces suszenia  jest kontrolowany przez zrównoważony system suszenia, przepływ powietrza kontrolowany jest za pomocą kontroli częstotliwości prądu przemiennego i monitorowania na linii wlotu wilgotności powietrza.
Konstrukcja Nicomac umożliwia łatwy proces walidacji. Czyszczenie na miejscu przez wbudowany system lub ruchomy Skid ™ Nicomac CIP WIP.

Suszarnie fluidalne Nicomac można zaprojektować do zainstalowania na liniach do granulacji o wysokim stopniu granulacji zarówno w laboratoriach badawczo-rozwojowych, jak i na produkcji.

-Zapewnienie powtarzalności i jednolitości przy wsadach o wysokiej jakości produktu
-Łatwa zmiana wielkości wydajności
-Łatwa weryfikacja procesu czyszczenia
-Jednorodne granulki
-Delikatne obchodzenie się z produktem
-Wykonanie farmaceutyczne pod kątem zgodności z cGMP
-Redukcja długości procesu dzięki TWISTER™ AIR FLOW design
-Falowniki zapewniają precyzyjną kontrolę przepływu powietrza w procesie suszenia
-Możliwość pracy w atmosferze potencjalnie niebezpiecznej np. rozpuszczalniki organiczne
-Zintegrowany system dla działu R&D
-Szeroki zakres wydajności
-Zniwelowanie turbulencji powietrza podczas styczności z produktem, przy tylko nieznacznym spadku ciśnienia powietrza
-Jednolity rozkład roztworu środka wiążącego na każdej pojedynczej granulce
-Możliwość granulacji materiałów rozpuszczalnych i higroskopijnych
-Możliwość granulacji drobnych cząstek
-Bardziej stabilna, niezawodna, powtarzalna, spójna granulacja
-Bardzo szybki proces suszenia
-Brak zapychania się pistoletów i filtrów
-Brak strat produktu
W przypadku większości preparatów można uniknąć stosowania mieszalnika szybkoobrotowego i młyna.