Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Nowe maszyny > Nowe wirówki dekantacyjne Quattro

Dekantery Quattro Separator

IS09252AN-013

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Dekantery Quattro Separator

Nowe dekantery Quattro Separator

 

Separacja w systemie ciągłym

Obecnie, praktycznie we wszystkich sektorach przemysłu jest konieczność oddzielania ciał stałych od cieczy w pewnym momencie procesu produkcji. Quattro Separator spełnia tę potrzebę poprzez zastosowanie siły odśrodkowej w swoich dekanterach.

 

Założenie

Stałe cząstki zawieszone w cieczy mają tendencję do wytrącania w wyniku działania siły grawitacji.

 

Zasada działania

Zasada, na której opiera się działanie dekantera to wykorzystanie różnic gęstości produktów które mają być oddzielone i, podobnie jak w konwencjonalnym zbiorniku sedymentacyjnym, stałe cząstki są o wiele gęstsze niż ciecz i wykazują tendencję do osiadania pod wpływem siły ciężkości.

 

Aplikacja

Dzięki zastosowaniu wirówki dekantacyjnej proces ten odbywa się wewnątrz cylindrycznego ściętego bębna, który ze względu na wysoką prędkość wirowania i zwielokrotnienia siły ciężkości czyni to rozdzielenie prawie natychmiastowym.

Siła ta jest następnie wykorzystywana do oddzielania ciał stałych od cieczy, w skuteczny sposób i z dużą precyzją, w sposób łatwy do kontroli. W zależności od określonej konfiguracji, dekanter może być stosowany do oddzielania szerokiego zakresu cząstek stałych innych od jednego lub dwóch płynów w procesie ciągłego rozdzielania.

 

Jak to działa

W Quattro Separator odśrodkowy ekstraktorze, oddzielanie zachodzi dzięki bardzo dużym przyspieszeniom odśrodkowym wywoływanym przez rotację, który działa zwiększając różnice w ciężarze właściwym poszczególnych faz i zapewnia wysoką wydajność działania.

Podczas pracy produkt jest przesyłamy w bębnie dekantera, gdzie pod wpływem przyspieszenia rozwiarstwia się umieszczając fazę ciężką (zwykle ciała stałe) na zewnętrznej części podczas gdy faza lekka jest przemieszczany w kierunku osi.

Faza ciekła jest wydalana z bębna za pomocą łatwo regulowanych poziomów, umieszczona na końcu części cylindrycznej, a faza stała jest wyrzucana przez otwory na końcu stożkowej części bębna. Produkt do obróbki jest wprowadzany do wnętrza bębna poprzez współosiową rurę wewnętrzną środka śruby. Separacja odbywa się zgodnie z zasadą przeciwprądowej separacji.

 

Odwadnianie

W oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych, maksymalne odwadnianie osadów jest najważniejszym czynnikiem. Procedura ta pozwala na ogromne zmniejszenie ilości materiału, a zatem znaczne zmniejszenie kosztów zagospodarowywania odpadów, Quattro Separator opracował szereg separatorów zwanych DDE (Dewatering Dekanter), które ze względu na wysoką prędkość obrotową i rozwiniętą geometrię przejścia, mogą znacznie zmniejszyć resztkową zawartość wilgoci w odwodnionym szlamie. Wynikiem ciągłego rozwoju technologicznego jest już pełna gama dekanterów - cztery serie dekanterów DDE do odwadniania osadów.

 

 

Zagęszczanie

Nadmierny osad wytwarzający się w etapach procesów biologicznych ma zawartość ciał stałych na poziomie poniżej 1%. W celu zmniejszenia ilości szlamu poddawanego obróbce zaleca się do zagęszczania fazy wykonywać pierwszą separację i doprowadzić do średniej zawartości części stałych rzędu 5-8%. Na tym etapie jest stosowany dekanter serii HTDE (Dekanter Wysokozagęszczający) opracowany specjalnie do tego celu. Dekanter HTDE, w przeciwieństwie do innych dekanterów, bazuje na zasadzie współprądowej separacji. Najnowsze badania, które uwzględniają koszty stałe (kapitału i pracy) i zmienne (zużycie energii, wody, polielektrolitu a także części zamiennych), pokazują, że istnieją zalety na rzecz korzystania z dekanter do zagęszczania osadów w porównaniu do innych systemów zagęszczania. Zalety te stają się niezwykle ważne, gdy ma się do czynienia z wysokim wskaźnikiem przepływu i długim czasem procesu.

 

Klaryfikacja

Konieczność rozdzielania mieszaniny ciała stałe-ciecz o niskiej gęstości lub ciał stałych o wielkości cząstek w zakresie od kilku mikrometrów zaleca się stosowanie dekantera specjalnie zaprojektowanego do klarowania cieczy. Te dekantery preferują przejrzystość fazy ciekłej i odzysk cząstek stałych, nawet najbardziej wrażliwych. Właśnie dla tego typu zastosowań Quattro Separator opracował linię dekanterów CDE (Dekanter Klaryfikujący) wykorzystując zasadę separacji współprądowej. Taka konfiguracja pozwala na osadzenia nawet najmniejszych cząstek stałych w krótkim czasie, a uzyskać fazę ciekłą bardziej klarowną.

 

Rozwiązanie dla każdego problemu separacji

Antybiotyki

Alkohol

Glony

Alkaloidy

Aminokwasy tłuszczów zwierzęcych

Sok jabłkowy

Boksyt

Piwo

Bentonit

Bio Diesel

Biosfenol

Krew

Mączka kostnej

Drożdże piwne

Węglan wapnia

Kwas Karboksylowy

Kazeina

Celuloza

Kwas Cytrynowy

Glina

Węgiel

Kawa

Koks

Skrobia kukurydziana

Odwodnienie tłuszczów i olejów

Pozostałości po destylacji

Płyn wiertniczy

Suche mieszanki cementowe

Suche odpady pogorzelniane

Wełna

Barwniki

Enzymy

Etanol

Kwasy tłuszczowe

Fermentacja Rosół

Mączka rybna

Ekstrakty owocowe

Glukoza

Kwas glutaminowy

Grafit

Soki

Kaolin

Lakiery

Laktoza

Lateks

Lecytyna

Ester metylowy

Mleko

Tłuszcz mlekowy

Melasa

Błoto chemiczne

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Kwas nukleinowy

Oliwa z oliwek

Błoto organiczne

Olej palmowy

Papier

Pektyna

Nadtlenki

Pestycydy

Farmaceutyki

Chlewnia

Pigmenty

Tynk

Recykling tworzyw sztucznych

Polietylen

Zawiesiny polimerowe

Polipropylen

Polistyren

Potas

Skrobia ziemniaczana

Białka

Pcv

Oleje jadalne

Sole (organiczne i nieorganiczne)

Osad z rafinerii

Wodorotlenek sodu

Siarczan sodu

Rozpuszczalniki

Środki powierzchniowo czynne

Garbarnie

Herbata

Dwutlenek tytanu

Transestryfikacja

Szczepionki

Włókna roślinne

Soki warzywne

Ścieki z mycia buraków

Serwatka

Wino

Drożdże

 

DEKANTER

Struktura i osłona części wirujących są umieszczone wewnątrz cylindrycznej konstrukcji wykonanej ze stali kwasoodpornej AISI 304 (EN 1,4403), specjalnie zaprojektowanej, aby zminimalizować wycieki poza dekanter i zredukować hałas. Rama nośna jest zbudowana ze stali pokrytej wielowarstwową powłoką odporną na korozję. Cała konstrukcja spoczywa na podłożu i jest wyposażona w specjalne amortyzatory, który są w stanie łączyć wysoką zdolność do absorpcji drgań z wysoką stabilnością zakotwiczenia.

 

Bęben

Bęben składa się z cylindrycznej części oraz ściętego stożka, wykonanych z kwasoodpornej stali dupleks (EN 1,4470) o dużej twardości powierzchniowej i wysokiej odporności na korozję. Materiał ten powoduje, że zbędne jest stosowanie dodatkowych zabiegów aby zmniejszyć zużycie. Bęben został zaprojektowany do pracy w bardzo trudnych warunkach: do pracy w przyspieszeniu ponad 3.500 [g], dlatego materiały, z których wykonujemy nasze urządzenia są poddawane rygorystycznym testom jakościowym. Na koniec, produkt końcowy poddawany jest rozlicznym testom i badaniom w celu zapewnienia idealnego pokrycia się środka ciężkości korpusu z jego osią obrotu. Poziom cieczy jest regulowany przez użytkownika w różnych średnicach, poprzez płyty nastawcze, dostępne z zewnątrz, co umożliwia użytkownikowi modyfikować wydajność wirówki, w szczególności w zakresie klaryfikacji i odwodnienia. Otwory wylotowe ciał stałych są chronione przez tuleje z materiału o wysokiej odporności na ścieranie (węglik wolframu TS 457 Super); są łatwo wymienialne z zewnątrz.

 

Ślimak

Wewnętrzny ślimak tworzą przez trzpień i owinięta wokół niego spirala, oba wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 (AISI 316 / EN 1,4470 opcjonalnie).

Na trzonie trzpienia są promieniowo rozłożone otwory na przemian ze zwojami, umożliwiając przepływ produktu w kierunku bębna.

Zadaniem tego zestawu jest transport ciał stałych przenoszonych w bębnie w kierunku stożkowej części bębna, utrzymać w miarę możliwości stan spoczynku.

 

Skrzynia biegów

Do napędu bębna i ślimaka obracających się wokół tej samej osi używana jest dwuetapowa przekładnia planetarna w kąpieli olejowej, o podstawowym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania dekantera. Wybór tego składnika ma ogromne znaczenie, jest możliwy wybór między różnymi systemami, wszystkie dostarczane są przez wiodących producentów.

 

Łożyska

Cały zespół obrotowy dekantera (bęben i ślimak) jest oparty na dwóch łożyskach kulkowych i łożyskach tocznych. Elementy te są smarowane smarem wysokiej odporności na wirowanie (opcjonalnie) i wysokich temperatur, są również chronione przez szereg labiryntów, pierścienie uszczelniające i uszczelki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu przetwarzanym smarem. Uszczelki te mogą być dostarczane z różnych materiałów, co pozwala na zastosowanie najbardziej odpowiednich dla danego rodzaju pracy a tym samym zapewnienie większej niezawodności urządzenia i wydłużenie czasu życia urządzenia.

 

Hałas i wibracje

Średni poziom ciśnienia akustycznego wszystkich naszych dekanterach nie przekracza 82 dB (A) (wartość mierzona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa). Maszyny te są zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować powstawanie i rozchodzenie się drgań. Z tego powodu obracające się części są poddawane komputerowemu równoważeniu i cała konstrukcja opiera się na elementach tłumiących. Wykwalifikowane firmy wystawiają certyfikat że średnia wartość przyspieszenia pionowego transmitowanego do podłoża wynosi około 3,9 [m / s2].

 

Malowanie

Zgodnie ze specyfikacją Quattro Separator.

 

Projektowanie i wdrażanie dekanterów do ciężkich aplikacji

Smarowanie olejowe

W celu zwiększenia limitów zastosowania naszych dekanterów do ciężkich aplikacji opracowaliśmy system smarowania "Oil drop'' (opcja). Ten system pozwala na znacznie większą rotację, a tym samym większą siłę odśrodkową. Opcjonalny automatyczny system smarowania jest dostępny.

Materiały odporne na zużycie

Części ulegające zużyciu są chronione przez powlekanie materiałem ceramicznym i / lub węglikiem wolframu (TS Super 457), podczas gdy uszczelki są gumowe Buna-NA/iton lub NBR/Viton. Specjalna seria z zestawem odpornym na zużycie oraz działanie produktów chemicznych zostaje opracowana dla każdego rodzaju produktu, który ma być poddawany obróbce.

Dekantery do pracy w strefie ATEX

Praca z produktami żrącymi lub łatwopalnymi odbywa się w ochronie gazów inercyjnych. Urządzenia są odpowiednio zaprojektowane aby zapewnić bezpieczeństwo procesu. Niewielkie dodatnie lub ujemne ciśnienie może być utrzymane w obszarze procesów poprzez regulację dopływu gazu. Specjalne elementy uszczelniające minimalizują zużycie gazu uszczelniającego. Dekantery są zgodne z wymogami ATEX 95 dla strefy 1, do klasy temperaturowej T3.

 

KONTROLA

Pojedynczy napęd

Pojedynczy silnik elektryczny sterowany z falownikiem steruje obrotem bębna oraz ślimaka. Przełożenie przekładni, a tym samym zmienne obroty są powodowane przez wymienne pasy i koła pasowe na wale wyjściowym przekładni planetarnej. To proste i ekonomiczne rozwiązanie jest najbardziej wskazane, zwłaszcza w procesach separacji, które nie wymagają ciągłej zmiany prędkości różnicowej.

 

Podwójny napęd elektryczny

To rozwiązanie jest rozwiniętą wersją poprzedniego systemu. Drugi silnik elektryczny napędzany przez falownik zawsze działa bezpośrednio na ślimak powodując jego pracę niezależną od głównego silnika. System ten, sterowany przez oprogramowanie (Structura ®) pozwala reagować na zmiany w obróbce produktu, a następnie pozwala na automatyczną zmianę parametrów ustawienia. System umożliwia również odzyskiwanie energii z drugiego silnika do głównego silnika.

 

Napęd hybrydowy

Wersja hybrydowa dodaje obwód hydrauliczny do wersji jednego silnika elektrycznego. W tym przypadku pompa hydrauliczna o zmiennej pojemności jest napędzana przez ten sam silnik główny, który napędza wał. Układ ten umożliwia duży zakres zmian prędkości przy stałym momencie obrotowym. Przeznaczony przede wszystkim do zastosowań, w których różne zmiany są kluczowym czynnikiem.

 

Pełna hydraulika

Dwa silniki hydrauliczne oddzielnie napędzają bęben i ślimak. Silniki te napędzane przez dwa niezależne obwody hydrauliczne są regulowane kolejno przez dwie pompy hydrauliczne. W tym przypadku program sterujący (Structura ®) działa poprzez sterowanie momentem obrotowym, określając zarówno obroty bębna jak i mechanizm różnicowy. System ten jest szczególnie przydatny do aplikacji granicznych i / lub produktów toksycznych, żrących lub łatwopalnych. Rozwiązanie preferowane do stosowania w strefach ATEX.

 

System sterowania Structura®

Ciągłe zmiany stężenia cząstek stałych w strumieniu podawanego produktu w dekanterze może spowodować zmniejszenie wyników separacji, zacięcie się lub przeciążenie. Aby uniknąć tych problemów i w celu najkorzystniejszego wykorzystania dekantera najbardziej istotne jest, aby monitorować i na bieżąco regulować różnice prędkości pomiędzy komorą i ślimakiem.

Układ sterowania, w który Quattro Separator wyposaża wszystkie swoje dekantery bazuje na monitorowaniu obciążenia. Ocena ta jest przeprowadzana w sposób ciągły przez cały czas i polega na pomiarze momentu obrotowego. Zależnie od typu zamontowanego silnika, moment obrotowy może korespondować z wejściem elektrycznym (przy silnikach elektrycznych) lub ciśnieniem obwodu hydraulicznego (w przypadku napędu hybrydowego lub całkowicie hydraulicznego). W każdym przypadku jedna, głównym celem jest utrzymanie obciążenia i momentu obrotowego na optymalnym poziomie. Jeśli moment obrotowy przekroczy wartość optymalną, układ sterowania Structura ® stopniowo zwiększa prędkość różnicową przyspieszenia w celu wyjścia nadmiaru ciał stałych i przywraca optymalne parametry pracy. Odwrotnie, jeżeli wykryty moment obrotowy ma tendencję do zmniejszania, program wpływa na obroty poprzez zwiększenie czasu przebywania ciał stałych w bębnie, przywracając w ten sposób, także w tym przypadku, optymalne obciążenie pracy. W przypadku, w którym zmiana prędkości różnicowej nie jest wystarczająca do przywrócenia optymalnych warunków, oprogramowanie Structura ® przechodzi do drugiego etapu podawania. W obu przypadkach odchyleń poza dopuszczalnym zakresem siła jest dostosowana (w przypadku pomp z napędem o zmiennej częstotliwości) lub przerywana (w przypadku ręcznego zmienną prędkością silnika) aż do powrotu do zadanych parametrów.

Dzięki ciągłej i stałej kontroli parametrów pracy, Structura ® pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału dekantera, a także zapobiega jego zatykaniu, ograniczając w ten sposób konieczność konserwacji i przestojów.

W przypadku, gdy system sterowania nie wystarczy i dojdzie do zablokowania bębna / ślimaka, jak na przykład przy spadku napięcia w sieci elektrycznej przez dłuższy czas, Structura ® została wyposażona w funkcję odblokowywania, który zapewnia automatycznie odblokowanie poprzez wymuszone przemycie, bez konieczności demontażu dekantera.

Nasi partnerzy: