Polski
Polski
English

Kategorie maszyn

Wybierz kategorię:

Turbiny

10MW Pruni Brnenska Strojirna typ R10-6,7/0,9 1986r.

IS03001A-001

10MW Pruni Brnenska Strojirna typ R10-6,7/0,9 1986r.

10MW Pruni Brnenska Strojirna typ R10-6,7/0,9 1986r.

10MW Pruni Brnenska Strojirna typ R10-6,7/0,9 1986r.

Używany turbogenerator o wydajności 10MW czechosłowackiej firmy Pruni Brnenska Strojirna typ

Dane techniczne:

1. TURBINA

BRNO -Czechosłowacja

Typ: RIO-6,7/0,9

Rok produkcji: 1986

Rok uruchomienia: 1987

Moc max: 10 MW

Prędkość obrotowa turbiny: 3000 obr/min

Para dolotowa:

- ciśnienie znamionowe -6,7 MPa

- temperatura znamionowa-490 C

- max. ciśnienie -7,4 MPa

- max temperatura - 510 C

- max przepływ (przełyk) przez turbinę przy 6,7 MPa ,490 C : 112 ton/h

Para upustowa:

- upust nieregulowany,ciśnienie jest zmienne w zależności od masy przepływu pary przez turbinę

- ciśnienie na upuście 2,5 MPa

- max przepływ pary z upustu turbiny- 40 ton/h

Para wylotowa:

- przeciwciśnienie znamionowe- 0,9 MPa

- zakres przeciwprężności - 0,8 - 1,3 MPa

- max przepływ pary przez turbinę 120 ton/h

2. GENERATOR synchroniczny 3 fazowy, dwubiegunowy

Typ : GT2-10-06

Producent :Dolmel

Rok budowy: 1986

Rok uruchomienia: 1987

Moc 1250 kVA

Cos :0.8 , 50 Hz

Stojan: 6300 V ; 1145 A

Wirnik : 133 V ; 50 A

Prędkośc obrotowa : 3000 obr/min

Połączenie faz: Y

Masa generatora 29.500 kg

Masa stojana: 18.400 kg

Masa wuirnika: 6030 kg

Czynnik chładzacy : powietrze 40 C

Wydatek powietrza chłodzącego 8 m3/s

Klasa izolacji :B

Sprawność : 97,4 %

Zmienność napięcia: delta U= 27 %

Prąd wzbudzenia :350 A

Generator IP 44

PN 72/E-06000